Jagram-Pro S.A.


Certyfikaty

Ważne

Uzyskane przez nas certyfikaty potwierdzają wysoką jakość produktu na każdym etapie produkcji od momentu przyjazdu tarcicy do odebrania produktu przez klienta.
Nasze certyfikaty są oficjalne można powołać się na organizacje przeprowadzające audyty podając nasz numer.

Produkty innych firm, nie posiadające certyfikatów często nie spełniają norm, co w początkowej fazie nie odbiega wizualne od produktów które te normy spełniają, jednakże różnice zaczynają się już w trakcie montażu. Odnośnie wykonania, precyzji, spasowania czy wytrzymałości.

Nie ma innych certyfikatów określających spełnianie norm niż te które widnieją poniżej. Jeżeli ktoś chwali się, że jego produkty posiadają certyfikaty i/lub spełniają normy – sprawdź produkt przed zakupem!

PN-EN ISO 9001 - kliknij aby rozwinąć

Jagram-Pro S.A. posiada certyfikat ISO 9001:2009
System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008 jest
międzynarodowym standardem funkcjonowania przedsiębiorstw.
Wymagania niniejszej normy sformułowane są w taki sposób, że stosuje się je do wszystkich
rodzajów działalności przedsiębiorstw (produkcyjne, usługowe) oraz innych organizacji
(urzędy, placówki służby zdrowia, szkoły itp.).
Przedsiębiorstwo, które wdrożyło system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 i
potwierdziło certyfikatem skuteczność jego funkcjonowania, udowadnia klientom, że jest
wiarygodne, działa w sposób zorganizowany, gwarantujący klientom powtarzalną, wysoką
jakość wyrobów i usług.

zadaszenia na tarasczym zadaszyć taras
ITB - kliknij aby rozwinąć

Jagram-Pro S.A. klei w klasie wytrzymałości GL 24, co oznacza, że minimalny wynik
wytrzymałości złącza klinowego na zginanie powinien wynosić 24 MPa (co podawane jest w
deklaracji właściwości użytkowych).
Używany klej do konstrukcji to Purbond HB360 – podawany na certyfikacie.

konstrukcje drewnianetaras zadaszony
FSC - kliknij aby rozwinąć

FSC® – Forest Stewardship Council
„Główne kryteria FSC® obejmują takie aspekty, jak: ochrona przed nielegalnym
użytkowaniem i zabudową terenów leśnych, zapewnienie prawa do użytkowania zasobów
leśnych ludności tubylczej i społecznościom lokalnym, ochrona zdrowia i bezpieczeństwa
pracowników lasów, a także zapewnienie im możliwości zrzeszania się zgodnie
z odpowiednimi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy (zasady te nie dotyczą
pracowników firm przetwarzających drewno), zrównoważone pozyskiwanie zasobów
leśnych, nie przekraczające poziomu, który trwale uniemożliwi ich odnowienie, ochrona
rzadkich i zagrożonych gatunków oraz ich siedlisk, ograniczenie korzystania z chemicznych
środków ochrony roślin (zwłaszcza z pestycydów), nawozów sztucznych oraz środków
kontroli biologicznej, zakaz stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie, ścisła
kontrola i monitoring stosowania gatunków obcego pochodzenia, zachowanie lub poprawa
stanu lasów o szczególnej wartości ochronnej, zakaz tworzenia nowych plantacji kosztem
lasów naturalnych i pół naturalnych.”

zadaszenie tarasuprojekt wiaty garażowej
PEFC - kliknij aby rozwinąć

PEFC – Prohramme for the Endorsement of Forest Cartification.
”PEFCTM Council (Prohramme for the Endorsement of Forest Cartification) to światowa
organizacja promująca zrównoważoną gospodarkę leśną za pomocą systemu certyfikacji
leśnej oraz etykietowania produktów zawierających surowce leśne.
Produkty z deklaracją i / lub etykietą PEFC dają klientom i konsumentom końcowym
pewność, że dany surowiec pochodzi z lasów zarządzanych w równoważony sposób, z
materiału poddanego recyklingowi i / lub z kontrolowanych źródeł”.

wiata drewniana do ogroduwiata ogrodowa

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI

UŻYTKOWYCH

wiata do ogrodu